Ashtanga  Yoga           -

                                       
Jag undervisar Ashtanga yoga (Traditional Mysore Style) 
enligt Sri K Patthabi Jois metod.                         

2011 blev jag auktoriserad av Paramguru Sharath Jois, och 2014 deltog jag i KPJAYI s "Special Course for Authorized Teachers" 

  
                                                                                    
Jag har också haft förmånen att under  långa perioder studera Ashtanga tillsammans med Louise Ellis (Certified Teacher) i Rishikesh, Indien.

För närvarande undervisar jag på M Yoga Studio i Tyresö

Epost monicawalles@outlook.com