Ashtanga  Yoga           -

    Ashtanga yoga......


.....är en mycket kraftfull, dynamisk yoga, men också en mental träning, som har sitt ursprung i Mysore, Indien

AshtangaYoga  är en metod där den bestämda ordningsföljden av asanas (position) ska följas noggrant. 

Varje position är en förberedelse
för nästa, och bygger upp den styrka och balans som behövs för att gå vidare i serien.


                               
                                                      .
                

      "Do your practise and all is coming......."
             Shri K Patthabi Jois